Đề án‎ > ‎

Milarepa

PHIM ĐIỆN ẢNH MILAREPA
DVD có phụ đề Việt ngữ và lồng tiếng Việt (2007)

Viet Nalanda Foundation  được có duyên lành phối hợp làm việc chung với tổ chức Milarepa L.L.C. để phổ biến phim điện ảnh về cuộc đời của vị thánh tăng lừng danh nhất Tây Tạng đến với cộng đồng người Việt.  


  

Sơ Lược Truyện Phim
Xem 3 Phút Tóm Tắt  Phim Milarepa
Xem 4 Phút Tóm Tắt Quan Điểm
Của Các Đạo Sư và Học Giả Về
Milarepa
Nghe Đại Sư Garchen Rinpoche Thuyết Giảng Về Milarepa  
Bài Ca Cho Degmena của Milarepa 


  
                 Neten Chokling Rinpoche - Đạo Diễn Phim Điện Ảnh Milarepa
     


MILAREPA 
BUỔI GIỚI THIỆU QUA HÌNH ẢNH VÀ NÓI CHUYỆN
CÙNG ĐẠO DIỄN  
NETEN CHOKLING RINPOCHE
September 2007 


Trang này hiện đang trong quá trình tái thiết kế (11/2018)Hãy Xem Tất Cả Huyễn 
Tướng Như Pháp Thân (Thơ Milarepa)
Đại Chân Thật (Thơ Milarepa)
Pháp Hành Trì Bổn Sư Du Già Milarepa 

Tiểu Sử Cuộc Đời Milarepa {sách}

Milarepa và đức Đạt Lai Lạt Ma

Vở Kịch Về Cuộc Đời Của Milarepa
 Của Soạn Giả Gyalwang Karmapa Được Trình Diễn Tại Bồ Đề Đạo Tràng

Milarepa 
Hành Giả Vĩ Đại Nhất Của Tây Tạng Có Thể Dạy Ta Điều Gì Về Cuộc Đời


Trang này đang được xây dựng (2015)

Comments