Đề án‎ > ‎

Dịch Thuật Quiet Wisdom

༊ THÔNG BÁO về DỰ ÁN DỊCH THUẬT QUIET WISDOM

"QUIET WISDOM TRANSLATION PROJECT"

Đọc Thêm:   THÔNG BÁO    ĐƠN THAM GIA    TƯỜNG TRÌNH NGÂN QUỸ

Ngày 9 tháng 9, 2016

Kính thưa quý đạo hữu, thân hữu và các dịch giả Việt ngữ,

Để kỷ niệm 10 năm thành lập Viet Nalanda Foundation, chúng tôi xin thông báo là bắt đầu từ  tháng 10 năm 2016, Viet Nalanda Foundation sẽ khởi sự  Dự Án Dịch Thuật có tên “Quiet Wisdom Translation Project.”  Đây là một tâm nguyện mà chúng tôi đã ấp ủ trong lòng từ ngày mới thành lập. Nay cảm thấy thiện duyên đã đầy đủ nên chúng tôi xin mạnh dạn khởi sự ở bước thử nghiệm đầu tiên. Rất mong sẽ nhận được sự quan tâm và ủng hộ của các dịch giả và các đạo hữu. Sau đây kính xin thông báo một số chi tiết liên quan đến Dự Án Dịch Thuật:

1). Hằng năm Viet Nalanda Foundation  sẽ  tài trợ các dịch giả để (a) chuyển dịch, hoặc (2) hiệu đính các sách Phật Pháp hoặc các tài liệu Phật Pháp qua Việt ngữ, gồm các sách hoặc tài liệu do Viet Nalanda Foundation tuyển chọn, hoặc do một dịch giả hay một cá nhân đề nghị, và được VNF chấp thuận nếu các tác phẩm này phù hợp với ước nguyện và tôn chỉ bất bộ phái của Viet Nalanda Foundation. 

2). Trước khi dịch giả điền đơn tham gia Dự Án thì hoặc cá nhân dịch giả, hoặc Viet Nalanda Foundation, phải có được sự đồng thuận từ tác giả gốc, dịch giả gốc, hoặc nhà xuất bản gốc, và đã chính thức xin được quyền chuyển dịch hoặc hiệu đính từ tác giả gốc, hoặc dịch giả gốc, hoặc nhà xuất bản gốc cho tác phẩm muốn dịch hoặc hiệu đính.

3). Tùy vào ngân quỹ có được, Viet Nalanda Foundation dự kiến hằng năm sẽ tài trợ từ 1 đến 4 (hoặc nhiều hơn) tựa đề sách hoặc tài liệu Phật Pháp, với nội dung đa dạng, từ các đạo sư, tác giả và dịch giả khác nhau, và từ các truyền thống tu tập khác nhau.

4). Viet Nalanda Foundation sẽ tài trợ dịch giả một số hiện kim tượng trưng từ $100 USD đến $500 USD (hoặc nhiều hơn) cho mỗi  tựa đề sách hoặc tài liệu Phật Pháp—tùy vào độ dầy của sách và của tài liệu, tính cách phức tạp của nội dung, cũng như  sự quyết định của ban điều hợp Dự Án. Đây tạm thời là một sự hỗ trợ nhỏ bé nhưng gói trọn trong đó tấm lòng chân thành của chúng tôi muốn biểu lộ sự biết ơn và trân quý trước công sức của các dịch giả. Chúng tôi biết là có nhiều vị đã âm thầm hy sinh rất nhiều tim óc trong hoàn cảnh sinh hoạt khó khăn, để hoàn thành những dịch phẩm và chia sẻ các giáo lý tôn quý đến mọi người. Các dịch phẩm là những món quà quý giá dành cho cộng đồng người Việt khắp nơi mà một sự bảo trợ nhỏ bé như trên sẽ không đủ tương xứng, nhưng ít ra ở bước khởi đầu, điều này cũng nói lên được tâm nguyện chân thành của Viet Nalanda Foundation và các độc giả. 

5). Viet Nalanda Foundation có thể trực tiếp đề cử một vị dịch giả để yêu cầu dịch sách hoặc hiệu đính sách, hoặc sẽ đăng thông báo tìm dịch giả cho một tựa đề sách, hoặc dịch giả có thể tự điền đơn tham gia Dự Án.

6). Các dịch giả có thể tham gia dựa trên khả năng  dịch thuật hoặc dựa vào các tài liệu kinh sách mà các vị đã dịch trong quá khứ,  hoặc đang  trong quá  trình dịch. Đặc biệt  xin khuyến khích các bạn dịch giả trẻ có khả năng và tâm huyết, xin đừng ngần ngại điền đơn tham gia. 

** Nếu chính Dự Án đề nghị mời dịch giả tham gia (chứ không phải do cá nhân dịch giả yêu cầu) thì xin miễn điền phần câu hỏi về khả năng và kinh nghiệm dịch thuật ở trang 2 trên đơn tham gia. 

Xin xem đơn tham gia:  ĐƠN THAM GIA

7). Dịch giả có thể theo bất kỳ truyền thống tu tập nào thuộc một trong ba thừa của Phật Giáo, hoặc theo dòng truyền thừa của bất kỳ chánh phái nào của Phật Giáo Tây Tạng, và có thể ở tại bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.

8). Dịch giả cũng có thể là một thành viên của Viet Nalanda, hoặc cũng có thể là một thành viên của Dự Án Dịch Thuật, nhưng không phải là "Board Officer" ("Quản Trị Viên") của Viet Nalanda Foundation, Inc.

9). Sách do Dự Án bảo trợ sẽ dành ưu tiên cho Viet Nalanda Foundation ấn tống, phân phối toàn cầu, và sẽ được phổ biến trên mạng. Sau đó sách cũng có thể được các đoàn thể, trung tâm và tủ sách khác tái bản, phát hành và phổ biến dưới các hình thức khác nhau nếu có sự đồng thuận của dịch giả.

10). Nếu có nhu cầu, các sách đã được dịch trước đây hoặc qua Dự Án sẽ được VNF thực hiện thành sách nói và tài trợ phần thu âm/thuyết minh.

11). Bản quyền của dịch phẩm Việt ngữ là của dịch giả và cá nhân dịch giả có trách nhiệm pháp lý với toàn bộ bản dịch. Trên bản dịch giấy và trên bản sách in, dịch giả có thể ghi: Công tác dịch thuật này đã được tài trợ bởi Dự Án Dịch Thuật Quiet Wisdom Translation Project—Viet Nalanda Foundation. Bản quyền của dịch phẩm Việt ngữ và trách nhiệm pháp lý đối với toàn bộ bản dịch là của dịch giả.” Bản quyền sách nói là của người dịch Việt ngữ và người thu âm/ thuyết minh.

12). Khi thấy có nhu cầu, sách do Dự Án bảo trợ có thể được hiệu đính bởi ban điều hợp Dự Án, hoặc bởi Viet Nalanda Foundation, hoặc bởi một dịch giả có kinh nghiệm do Dự Án đề nghị hoặc yêu cầu. Mọi hình thức chỉnh sửa, nếu có, đều phải được sự chấp thuận của người dịch sau khi người hiệu đính và người dịch thảo luận chi tiết với nhau.

13). Quý đạo hữu muốn đóng góp cho Dự Án Dịch Thuật và muốn phát tâm chung sức với chúng tôi trong việc tài trợ các công tác dịch thuật thì xin ghi chú "Tài Trợ Dịch Giả" khi gửi đóng góp đến: Viet Nalananda Foundation, 8201 Westminster Blvd. #200, Westminster, CA 92683 USA. 

Mọi thắc mắc, xin liên lạc: quietwisdomtranslation@gmail.com

Cuối cùng, chúng tôi cũng xin được chân thành cảm niệm công đức và cộng  duyên của người dịch lẫn người đọc. Dịch giả Amara Lakhou có lần đã nói như sau: "Dịch thuật là một cuộc hành trình xuyên qua một  đại dương, từ bờ này qua đến bờ kia."  Nguyện mong mọi sự cát tường, và Dự Án Dịch Thuật sẽ có thể đồng hành cùng người dịch lẫn người đọc trong những cuộc hành trình xuyên qua biển lớn tâm linh… 


Nhóm Chủ Trương Dự Án Quiet Wisdom Translation Project

Nguyên Giác 
Vô Huệ Nguyên
Từ Phổ Lạc
Linh Diệp 
Bảo Vô Trước 
Huyền Đoàn
Nguyễn Ngọc Châu
Lưu Việt Hoàng 
Tâm Bảo Đàn

Đọc Thêm:   THÔNG BÁO    ĐƠN THAM GIA    TƯỜNG TRÌNH NGÂN QUỸ༊ GIỚI THIỆU DỊCH GIẢ VÀ CÁC CÔNG TRÌNH DỊCH THUẬT ĐANG TIẾN HÀNH 

*Sách dịch: FROM THE HEART OF TIBET: THE BIOGRAPHY OF DRIKUNG CHETSANG RINPOCHE, THE HOLDER OF THE DRIKUNG KAGYU LINEAGE/Elmar Gruber/Nhà xuất bản Shambhala Publications (2010)

Đã được tác giả Elmar Gruber và Văn Phòng của Đức Drikung Chetsang Rinpoche chấp thuận cho dịch thuật. 

Nhóm Heart Mudra mới thành lập năm 2016, bao gồm những thành viên trẻ, yêu thích việc dịch thuật đặc biệt là chuyển dịch Pháp ngữ nhằm hỗ trợ việc hoằng pháp Kim cang thừa tại Việt Nam nói chung và dòng Drikung nói riêng, chẳng hạn như thông dịch/chuyển ngữ dịch các nghi quỹ hành trì, các trang Phật Pháp trên FB, các bài pháp thoại của các đạo sư Tây Tạng dòng Drikung, Khenchen Konchok Gyaltshen Rinpoche, Sonam Jorphel Rinpoche, Dorzin Dhondup Rinpoche, các tăng đoàn Ấn Độ, các phim hoạt hình Phật giáo, v.v.

Để thực hiện dự án dịch thuật này nhóm Heart Mudra đã bầu ra một project leader (trưởng dự án) và chia nhóm thành ba nhóm nhỏ. Cấu trúc mỗi nhóm bao gồm nột bạn có kinh nghiệm làm leader và 2-3 bạn khác là thành viên. Bạn leader sẽ có trách nhiệm hướng dẫn, hiệu đính các bản dịch của các bạn thành viên cũng như quản lý timeline của nhóm mình. Ngoài ra, 3 bạn leaders sẽ làm việc chung với nhau để thống nhất và trao đổi văn phong sao cho thống nhất và xuyên suốt toàn bộ tác phẩm. Đồng thời, ba bạn leaders này cũng chịu trách nhiệm và báo cáo tiến độ với project leader, hiện đang do Ngọc Châu đảm trách. Tiểu Phàm là thành viên có kinh nghiệm lâu năm nhất nhóm đang đóng vai trò vừa là thành viên vừa hỗ trợ tư vấn dịch thuật cho toàn bộ nhóm.

Đây là lần đầu tiên nhóm cùng nhau thực hiện dự án lớn như vậy, nên chắc chắn sẽ có nhiều thiếu sót. Mọi sai sót là lỗi lầm của nhóm dịch thuật và công đức xin hồi hướng cho toàn bộ chúng sinh.

Nhóm Heart Mudra (Tâm Ấn)TIỂU PHÀM (TSERING STOBDAN), NGỌC CHÂU (KONCHOK YANGTSO), KONCHOK KHANDRO, MINH LOAN, CẨM TÚ, ANH THƯ, KHẢ TÂM, DECHEN TSOMO, TIỂU TỬ, SHENPAN

༊ Bản Việt ngữ  đang được duyệt xét lần cuối. (7/2018)


** Sách dịch: THE RIGHT VIEW: TURNING BELIEVERS INTO  BODHISATTVAS 
Khenpo Tsultrim Lodro - Larung Gar/Nhà xuất bản Larong Books (2016)

Đã được tác giả Khenpo Tsultrim Lodro/Larong Books chấp thuận cho dịch thuật.

Pema (Liên Hoa Trí) bắt đầu việc dịch thuật Phật Pháp sau khi Sư Ông – Thánh Tăng Kyabje Trulshik Rinpoche viên tịch (2011). Bản dịch đầu tiên là tiểu sử của Ngài, với niềm thương nhớ Sư Ông và mong ước nhiều người biết thêm về cuộc đời vĩ đại của Ngài. Sau đó, Pema tiếp tục với các bản dịch ngắn, dịch các đoạn giáo lý nhỏ và dần dần là một vài cuốn sách như Liên Hoa Sinh – Tiểu sử của Đức Padmasambhava(xuất bản năm 2014), Vang Vọng Lời Phật Dạy (Tulku Urgyen Rinpoche, xuất bản năm 2013). Với mong ước trở thành một cầu nối nhỏ bé giữa Phật giáo Tây Tạng với quê hương Việt Nam, Pema đã duy trì việc dịch thuật các giáo lý từ đó tới nay.

Bản Việt ngữ đã được ấn hành. (7/2018)
Xin liên lạc quietwisdomtranslation@gmail.com nếu muốn đọc sách giấy.
Muốn đọc trên mạng, xin nhấn vào đây


** Sách dịch: ARE YOU READY FOR HAPPINESS? DON'T LET THE PAPER TIGER SCARE YOU OFF/Khenpo Tsultrim Lodro - Larung Gar/Nhà xuất bản Larong Books (2016)

Đã được tác giả Khenpo Tsultrim Lodro/Larong Books chấp thuận cho dịch thuật.

Pema Choedon (Lâm Thúy Bảo Châu) bắt đầu dịch thuật khoảng một năm gần đây, từ những buổi nói chuyện nho nhỏ của Khenpo Sonam Norbu, và những bài viết, những nghi quỹ ngắn gọn các Ngài Hoàng Thần Tài, Liên Hoa Sinh, Quan Âm Tứ Thủ, Tara... trên trang web wisdomcompassion.org của một Đạo Hữu với hy vọng có thể truyền tải một ít thông điệp, truyền thống Phật Giáo Tây Tạng – Kim Cang Thừa đến với một số người Việt Nam quan tâm. Rất cám ơn  dự án đã khuyến khích và tạo điều kiện để em có cơ hội cùng tham gia dịch thuật, và xin cố gắng trau dồi khả năng dịch thuật của minh, hy vọng có thể là một giọt nước trong đại dương dịch thuật của Kim Cang Thừa để có thể góp phần truyền tải những tinh tuý của Phật Pháp đến với cộng đồng người Việt Nam.

༊ Bản Việt ngữ đang được duyệt xét lần cuối. (7/2018)


** Sách nói: NHỮNG LỜI KHAI THỊ TỪ BẬC TÔN QUÝ-GARCHEN RINPOCHE ĐỜI THỨ 8/Garchen Rinpoche/Trung tâm Drikung Dharma Surya (2013)

Đã được Garchen Rinpoche/Trung tâm Drikung Dharma Surya chấp thuận cho thâu âm.
Dự trù hoàn tất: Tháng 2/2017 * Ghi chú 2/2017: Xin gia hạn vì lý do sức khỏe.

Trần Phương Thảo -- Konchog Tashi Choyang nguyện giúp cho cộng đồng Phật tử người Việt dễ dàng tiếp cận, hiểu đúng và có điều kiện thực hành chánh pháp mọi lúc mọi nơi, ngay cả với những người thường xuyên bận rộn, những người không có điều kiện đọc sách, những người già... Nguyện mong những lời chỉ dạy, lời khuyên xuất phát từ trí tuệ quang minh và tấm lòng từ bi bao la như hư không của bậc chân sư Garchen Rinpoche được trải rộng và thấm nhuần khắp trong lòng những người con Việt ở khắp nơi trên thế giới. Đã có kinh nghiệm thuyết min"Luận Đại Trượng Phu" của Đề Bà La Bồ Tát.


** Sách dịch: BUDDHA AT BEDTIME 
Dharma chari Nagaraja/Nhà xuất bản Watkins Publishing (2008,2016)

Đã được NXB Watkins Publishing chấp thuận cho dịch thuật - NXB yêu cầu trả royalty fee. 

Tâm Anh (more details coming soon)

༊ Bản Việt ngữ đang đang được duyệt xét lần cuối. Sẽ hợp tác ấn hành tại Việt Nam cùng với nhà xuất bản sách Thái Hà. (7/2018)


** Sách dịch: BUDDHA's APPRENTICE AT BEDTIME 
Dharmachari Nagaraja/Nhà xuất bản Watkins Publishing (2013, 2016)

Đã được NXB Watkins Publishing chấp thuận cho dịch thuật- NXB yêu cầu trả royalty fee.
Dự trù hoàn tất: 2018

Tâm Anh (more coming soon)

༊ Bản Việt ngữ sẽ do QWTP hiệu đính.

Sẽ có thêm thông tin về các đầu sách khác cho năm 2018 trong thời gian ngắn sắp tới.
Subpages (1): Thư Mục Quiet Wisdom
Comments