Đề án‎ > ‎

Ấn tống


Muốn phát tâm bảo trợ các dự án ấn tống của Viet Nalanda Foundation, xin gửi đến
VietNalanda Foundation, 8201 Westminster Blvd. Suite 200 
Westminster, CA 92683

2014
2019

Đức Phật Kể Con Nghe (Truyện Thiếu Nhi) do Dharmachari Nagaraja trước tác, Tâm Anh chuyển Việt ngữ dưới sự bảo trợ của Quiet Wisdom Translation Projet-Viet Nalanda Foundation, Tâm Từ Quy và một vị Huynh Trưởng ẩn danh hiệu đính.  Mới! 2.2019
*Tập sách này cũng đã được Thái Hà Books (Vietnam)phát hành vào đầu năm 2019. 
8
2018

Tri Kiến Đúng Đắn: Biến Người Tin Thành Bồ Tát do Khenpo Tsultrim Lodro luận giảng, Pema Jyana dịch Việt ngữ, Thanh Liên và Tâm Bảo Đàn hiệu đính. Quiet Wisdom Translation Project tài trợ dịch thuật. 

Bạn Đã Sẵn Sàng Để Đón Nhận Hạnh Phúc Chưa? Đừng Để Chú Cọp Giấy Làm Bạn Sợ Hãi do Khenpo Tsultrim Lodro luận giảng, Pema Chodeon Lâm Thúy Bảo Châu dịch Việt ngữ, Konchog Kunzang Togyal hiệu đính với sự góp ý của Sơn Ý. Quiet Wisdom Translation Project tài trợ dịch thuật. 

Bao La Như Bầu Trời Thẳm Sâu Như Biển Cả: Thi Kệ Xưng Tán Bồ Đề Tâm do Khunu Rinpoche trước tác, Mai Tuyết Ánh dịch Việt ngữ, Cao Thanh Dung hiệu đính sơ khởi với sự góp ý của Huyền Đoàn và Sơn Ý, Tâm Bảo Đàn tổng hiệu đính. Mới! 12.2018


2017

Khổ Đau Chỉ Là Con Cọp Giấy (Chương 3) do Khenpo Tsultrim Lodro luận giảng, Pema Choedon dịch Việt ngữ, và Tiểu Nhỏ hiệu đính. Quiet Wisdom Translation Project tài trợ dịch thuật (tuyển tập mỏng, trích sách "Khổ Đau Chỉ Là Con Cọp Giấy"). 


2014

Cúng Dường Mây Cam Lồ do Choden Rinpoche luận giảng, là một sưu tập về pháp luyện tâm cùng các đề tài khác, do Gyalten Deying dịch Việt ngữ, Thanh Liên và Mai Tuyết Ánh hiệu đính, dày hơn 240 trang. (Còn lại vài quyển)

Đạt Lai Lạt Ma, Con Trai Tôi do Diki Tsering soạn và Thầy Thích Nguyên Tạng dịch Việt ngữ. (Hết)2013

Đạo Ca Milarepa (Trăm Ngàn Bài Đạo Ca của Milarepa), Đỗ Đình Đồng dịch, Vô Huệ Nguyên hiệu đính, dày hơn 900 trang, cùng cỡ với sách "Lời Vàng Của Thầy Tôi."

Mở Ra Con Đường (Pháp Tu A Di Đà) do Garchen Rinpoche thuyết giảng, Trần Lan Anh (Konchog Sherab Lhamo) dịch Việt ngữ,  dày khoảng 180 trang.
(Hết)

Hai Mươi Mốt Đoản Kệ Tán Thán Đức Quan Âm, Tâm Bảo Đàn dịch Việt ngữ, dày khoảng 30 trang, loại bỏ túi do trung tâm Drikung Dharma Surya Center (http://www.drikungdharmasurya.org) ở tiểu bang Virginia phát tâm ấn tống và chia sẻ với VNF.
(Hết)  


2012

Ánh Sáng Chân Tâm do Đức Đạt Lai Lạt Ma khai thị về những giáo lý thân trung ấm dựatrên bài kệ của đức Ban Thiền Lạt Ma đời thứ nhất, do Tâm Bảo Đàn chuyển Việt ngữ. (Hết)

Cẩm Nang Nhập Thất do Jamgon Kongtrul Rinpoche trước tác về các pháp tu nhập thất 3 năm theo truyền thống Tây Tạng, Thanh Liên chuyển Việt ngữ. (Hết)

Lời Vàng của Thầy Tôi
(tái bản) (Hết)

Lời Khẩn Nguyện của Đức Phật Phổ Hiền, trích từ Kho Tàng Bắc Phương, về chân tâm và các cõi giới tương ứng với tâm, doThủy Nhỏ chuyển Việt ngữ, Tâm Bảo Đàn hiệu đính. (Hết)

Thức Ăn của Bồ Tát bao gồmcác khai thị của Shabkar Rinpoche về truyền thống ăn chay trong Phật Giáo Tây Tạng, do Diệu Nguyệt, Konchog Sherab Drolma và Tâm Bảo Đàn đồng chuyển Việt ngữ. (Hết)


2011

Ánh Sáng Đạo Pháp (đại sư Lama Thubten Yeshe giảng - Vô Huệ Nguyên chuyển Việt ngữ) (Hết)

Ba Mươi Bảy Pháp Hành Bồ Tát Đạo
(ngài Ngulchu Thogme Zangpo trước tác; Minh Không-Bảo Thanh Tâm chuyển Việt ngữ (Ấn bản nhỏ gọn bỏ túi) (Tái bản)

Trình Tự Tu Thiền
(
ngài Kamalashila trước tác; Hồng Như Thupten Munsel chuyển Việt ngữ)(Hết)
    
Luận Đại Trượng Phu (Đề Bà La Bồ Tát trước tác; Tỳ Kheo Trí Quang chuyển Việt ngữ) (Còn lại vài quyển)


 

2010
  
Lamrim Đại Luận Toát Yếu (Dalai Lama) (Hết)

Hãy Mở Tâm Bao La Như Đại Dương (Lama Thubten Yeshe) (Hết)

Tuyển Tập Rimé I: Đường Đi Của Phật /Chủ Đề: Đạo Sư và Đệ Tử (Nhiều tác giả, dịch giả, Tâm Bảo Đàn biên tập) (Hết)

Tứ Diệu Đế (Dalai Lama, Làng Đậu Võ Quang Nhân dịch Việt ngữ) (Hết)

Sống, Chết và Sau Khi Chết (Lama Thubten Yeshe) (Tái bản) (Còn lại vài quyển)

Ngọn Đèn Soi Sáng Con Đường Giải Thoát (Tsele Nat'sog Rangdrol) (Tái bản) (Hết)


         

Tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác, muốn thỉnh sách ấn tống, xin liên lạc vietnalanda@ymail.com. 

Tại Úc Châu, Tân Tây Lan và Đông Nam Á (không kể Việt Nam), xin liên lạc xitrum70@yahoo.com.

Tại Việt Nam, xin liên lạc huyen2307@yahoo.com2009                 

Ba Mươi Bảy Pháp Hành Bồ Tát Đạo do đại sư Ngulchu Thogme Zangpo trước tác, Bảo Thanh Tâm chuyển Việt ngữ (ấn bản nhỏ gọn bỏ túi).

Ba Điểm Tinh Yếu Của Đường Tu Giác Ngộ  do đại sư Ribur Rinpoche luận giảng về giáo pháp thâm thúy của Lama Tsongkhapa (Sơ Tổ giòng Gelug), Hồng Như Thupten Munsel chuyển Việt ngữ. (Hết)      

Sống, Chết và Sau Khi Chết do đại sư Lama Thupten Yeshe luận giảng, Vô Huệ Nguyên chuyển Việt ngữ, Phổ Từ Diệu Hương hiệu đính. (Hết)

Ngọn Đèn Soi Sáng Con Đường Giải Thoát: Kinh Nhật Tụng Dựa Trên Những Hướng Dẫn Về Cõi Trung Giới  do đại sư Tsele Nat'sog Rangdrol trước tác để tụng đọc hằng ngày, nhắc nhở ta về cái Chết và về Thân Trung Ấm; Tâm Bảo Đàn chuyển Việt ngữ, giới thiệu và chú giải. Có đính kèm CD tụng đọc tài liệu "Ngọn Đèn Soi Sáng Con Đường Giải Thoát" và trì tụng "Đoản Nguyện Tái Sinh Vào Cõi Cực Lạc Của Đức A Di Đà." (Còn lại vài quyển)

Kho Tàng Tâm Yếu Của Những Bậc Đại Giác do đại sư Patrul Rinpoche biên soạn,
Tâm Bảo Đàn chuyển ngữ.
(Còn lại vài quyển)2008


Lời Vàng Của Thầy Tôi  (The Words of My Perfect Teacher)
Nguyên tác: Patrul Rinpoche, Chuyển ngữ:  Nhóm Dịch Thuật Longchenpa
Bản Việt ngữ được Thanh Liên hiệu đính sơ khởi năm 2006.Tâm Bảo Đàn hiệu đính toàn bộ năm 2008 với sự cộng tác của Từ Bi Hoa. (Hết)

Pháp Tu Tây Tạng
Nguyên tác: Đức Dat Lai Lat Ma, Chuyển ngữ: Hồng Như, Ấn bản Hoa Kỳ 2008-2009. (Hết)
         
 
    

2007

Phát Tâm Bồ Đề
Nguyên tác: Ribur Rinpoche, Chuyển ngữ:  Hồng Như, Ấn bản Hoa Kỳ 2007. (Hết)

      
Mền quang minh
Viet Nalanda Foundation đã có duyên lành ấn tống được 100 tấm "Mền Quang Minh" hay còn được gọi là "Mền Giải Thoát" theo truyền thống Phật Giáo Tây Tạng. Các tấm "Mền Quang Minh" này được sử dụng để đắp cho người quá cố, có thể được thỉnh trước để phòng khi hữu sự. Đây là phương tiện thiện xảo của chư Phật để hoá độ chúng sinh và là một trong sáu pháp giải thoát do đức Liên Hoa Sanh đã truyền giảng.  Xin bấm vào đây để đọc tài liệu hướng dẫn và xem hình ảnh. Muốn thỉnh  "Mền Quang Minh," xin quý đạo hữu gửi điện thư đến vietnalanda@ymail.com. Số tịnh tài được cúng dường cho mền quang minh sẽ được sung vào quỹ Zangpo Project để hỗ trợ việc tu học của quý Thầy Cô và cư sĩ người Việt tại các trung tâm Tạng ngữ và Phật Giáo Tây Tạng tại Ấn Độ và Nepal.     
     


Comments