Đạo sư‎ > ‎

Đạo sư dòng Nyingma

Currently under construction! Trang này hiện đang được xây dựng! (May. 2015)

Nyingma (Cổ Mật)
Xin bấm vào danh hiệu của các vị đạo sư {để đọc tiểu sử...

Sơ Tổ Dòng Nyingma

Đức Liên Hoa Sanh (Guru Rinpoche/Padmasambhava) { 
Thánh nữ Yeshe Tsogyal  { 
Hai Mươi Lăm Đại Đệ Tử {
Vimalamitra
Vairochana 
Longchenpa {
Jigme Lingpa {

 

Chư Đạo Sư Dòng Nyingma

Alak Zenkar Rinpoche 

Bakha Tulku Rinopche {
Chagdud Rinpoche

Chatral Rinpoche

Dilgo Khyentse Rinpoche

Dudjom Rinpoche
{
Drubje Pema Duddul
{
Dzogchen Ponlop Rinpoche

Dzongkar Khyentse Rinpoche


Hungkar Dorje Rinpoche { Tiểu sử ngắn 2011  
Jamyang Khyentse, Chokyi Lodro 
Kathog Situ Rinpoche
Khenpo Tsultrim Lodro (Larung Gar)
Kusum Lingpa {
Orgyen Kusum Lingpa (Tiểu sử ngắn)  Mới! (5/2015)

Mindrolling Rinpoche
Mingyur Dorje Rinpoche

Minling Khenchen Rinpoche  {
Mipham Rinpoche

Neten Chokling Rinpoche
 
(www.milarepamovie.com)

Patrul Rinpoche  {
Penor Rinpoche 
Pema Wangyal Rinpoche 
Shabkar
Sogyal Rinpoche
Trulshik Rinpoche
Tulku Urgyen Rinpoche


Guru Rinpoche


Vimalamitra


Vairochana


Longchenpa


Jigme Lingpa


Ju Mipham

 
Comments