Đạo sư‎ > ‎

Đức Đạt Lai Lạt Ma

Tiểu Sử
Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14: Nobel Hoà Bình
Mười Ba Vị Tổ Đạt Lai Lạt Ma
Trang Nhà Chính Thức Của Đức Đạt Lai Lạt Ma:  http://www.dalailama.com


Tài Liệu/ Tin Tức
Milarepa và Đức Dalai Lama
Cảm Nhận Về Buổi Nói Chuyện tại California (2006)
Đức Đạt Lai La Ma: Hỏi và Đáp
Đức Đạt Lai La Ma: Trả Lời Phỏng Vấn
Đức ĐLLM: Viễn Ảnh Của Tôi Về Một Tương Lai Nhân Ái (2007)
Đức ĐLLM: Phá Tan Nghi Hoặc Về Những Lời Khuyên Dạy Của Đạo Sư (2009) 

Giải Huy Chương Vàng Quốc Hội Hoa Kỳ (10/2007)
Từ Bi Cũng Là Trí Dũng: Việt Báo Phỏng Vấn Đức ĐLLM
Tường Thuật Thuyết Giảng: Woodstock, Hoa Kỳ
Tường Thuật Thuyết Giảng: Hamburg, Đức Quốc (2007)
Đức ĐLLM Hỗ Trợ Phật Tử Việt Hoằng Pháp: Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ (10/2007) 
Phật Giáo Tại Ấn Độ: Phỏng Vấn  Đức ĐLLM  

Đức Đạt Lai Lạt Ma Trở Lại Úc: Thuyết Giảng Về Các Giai Tầng Thiền Định (6/2008) 
Đức Đạt Lai Lạt Ma: Tánh Không, Thuyết Tương Đối và Vật Lý Học Lượng Tử  
Tôi Cũng Chỉ Là Một Con Người: Tường thuật về chương trình   thuyết giảng về Lamrim Đại Luận của Đức ĐLLM (7/2008)  

Đức ĐLLM Thuyết Giảng Về Tứ Diệu Đế: Cộng Đồng Phật Tử
      Vùng Hy Mã Lạp Sơn tổ chức tại New York
(7/2008)
Hãy Là Một Phật Tử Của Thế Kỷ 21: Tin tức về buổi pháp 
      thoại của Đức ĐLLM tại New York City (7/2008) 

Đức Đạt Lai Lạt Ma: Vị Thần Tượng Thời Nay: Cảm nghĩ về
       Đức ĐLLM và hai pháp hội tại Đại Học Lehigh, Hoa Kỳ  và 
       Nantes, Pháp quốc (8/2008)  

Đức ĐLLM Thăm Chùa Việt Nam:
Pháp Quốc (8/2008)
Đức ĐLLM: Tâm Từ Bi Đối Với Cộng Đồng Nhân Loại (9/2009)
Tường Thuật Chuyến Viếng Thăm Hoa Thịnh Đốn (10/2009)
Đức DLLM: Tôi Là Một Người Con Của Ấn Độ (11/2009)
Đức DLLM Gặp Gỡ Cộng Đồng Người Hoa và Người Việt tại Sydney, Úc Châu (12/2009)

Đức DLLM và Giải Nobel Hoà Bình
Lời Khuyên Của Đức DLLM  Về Việc Sùng Bái Shugden
Đc DLLM: Tái Sinh Của Tôi Sẽ Xuất Hiện Ở Một Xứ Tự Do 
Đức DLLM: Thuyết Pháp Tại Ladakh (9/2010) 
Đức DLLM: Kalachakra 2011 (7/2011) 
Đức DLLM: Phát Biểu Về Vấn Đề Tái Sanh Của Ngài (9/2011) 

   

                 


Comments