Trang nhà


! GHI DANH SẼ BẮT ĐẦU VÀO ĐẦU THÁNG 3/2019 !
! REGISTRATION WILL BEGIN AT THE BEGINNING OF MARCH 2019
 !
!法會報名將於2019年三月開始

Thông báo sơ khởi - Preliminary announcement
 [Tiếng Việt]  [English]  [
中文] Updated 2/2/2019 
 


Xin bấm vào đây để ghi danh (Eventbrite) cho Đại Pháp Hội A Di Đà 
(14/6 - 17/6, 2019) tại Little Saigon, California với Garchen Rinpoche 
Please click here to register online (Eventbrite) for the Great Amitabha Drupchen 
(June 14 - 17, 2019) in Little Saigon, California with Garchen Rinpoche 
彌陀大成就竹千法會/噶千仁波切主法/2019614日 - 17日/加利福尼亞州小西貢(Little Saigon)網上報名>請點擊這裏

Lá thư
kêu gọi mạnh thường quân hùn phước bảo trợ chương trình pháp hội.
Ban tổ chức xin trân trọng mọi cúng dường tùy hỉ  > XIN BẤM VÀO ĐÂY...  All donations are welcome and greatly appreciated > CLICK HERE...
  
歡迎捐助法會,衷心感謝>捐助請點擊這裡...

Bước vào trang nhà của Viet Nalanda Foundation

           với lời khuyên của đức Đạt Lai Lạt Ma trong tâm niệm...

"Như quý vị biết, tôi luôn luôn cổ suý tinh thần bất bộ phái, không phải chỉ riêng đối với các truyền thống khác nhau trong Phật Giáo Tây Tạng mà còn đối với cả các truyền thống tôn giáo khác nữa; điều này thì đến nay nhiều người cũng đã biết. Đặc biệt đối với bốn truyền thống tu tập của Phật Giáo Tây-Tạng, cá nhân tôi đã thọ nhận nhiều giáo pháp từ các dòng truyền thừa NyingmaSakya và Kagyu. Nên đây chính là phương thức tu tập của tôi. Truyền thống [bất bộ phái] này đã từng hiện diện trên đất nước Tây Tạng giữa những vị đại sư với nhau, và tôi nghĩ rằng ngày hôm nay, tinh thần bất bộ phái (non-sectarian) thật vô cùng quan trọng, và đây chính là một phong tục Tây Tạng tốt lành nhất để chúng ta noi theo.
Hơn nữa, truyền thống Phật Giáo Tây Tạng bao gồm tất cả ba Thừa: Nguyên ThủyĐại Thừa và Kim Cang Thừa. Giới luật của truyền thống Nguyên Thủy và những giáo lý Bồ Tát Đạo của Đại Thừa là nền tảng tu tập cho những ai muốn bước chân trên con đường Kim Cang Thừa chân chính."  
-- 
Đức Đạt-Lai Lạt-Ma đời thứ 14 (dòng truyền thừa Gelug) 
Đây là trang nhà chính thức của hội đoàn bất vụ lợi Viet Nalanda Foundation (trước đây được thành lập dưới tên Viet Vajra Foundation vào năm 2006 tại tiểu bang Maryland, Hoa Kỳ). Viet Nalanda Foundation sinh hoạt trong tinh thần bất bộ phái dựa trên quy chế  bất vụ lợi 501(c)3 của Hoa Kỳ.
  
** Hình chụp Đức Đạt Lai Lạt Ma ban huấn từ cho các anh chị em  Viet Vajra Foundation (tiền thân của Viet Nalanda Foundation) tại Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ vào năm 2007. (Photo: Nguyễn Tiến Anh)

Thông báo mới

Showing posts 1 - 5 of 45. View more »

Bài Mới Đăng

Showing posts 1 - 5 of 178. View more »

Xin mời quý đạo hữu tham gia Diễn đàn Viet Nalanda Yahoogroups bằng cách click vào đây và bấm vào ô chữ "Join This Group" để nhận tin tức, bài dịch, bài giảng, tài liệu tu học. Hiện tại diễn đàn có hơn 750 Phật tử người Việt tham gia từ khắp nơi trên thế giới, như Hoa Kỳ, Gia Nã Đại, Đức, Pháp, Luxembourg, Úc, Việt Nam, Nhật, Đại Hàn, Singapore, Thái Lan, Ấn Độ... Xin hoan hỷ xem Nội Quy dành cho Diễn đàn Viet Nalanda.

Comments